Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Conlog Oy yhtiöissä. Tietosuojaseloste vastaa kysymyksiin, mitä henkilötietoja Conlog Oy kerää, käyttää tai jakaa, millaisiin tarkoituksiin tietoja kerätään ja millaisia oikeuksia käyttäjillä on. Käyttäjät voivat olla Conlogin asiakkaita, asiakasyritysten tai potentiaalisten asiakkaiden edustajia, toimittajien edustajia, muita yhteistyötahoja ja liikekumppaneita tai verkkosivustolla vierailevia.

Rekisterinpitäjän nimi
Conlog Oy
Y-tunnus: 2029239-7

Osoite:
Ahmasjärventie 2-4
91300 Ylikiiminki

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Juha Moisio
puhelin: +358 44 356 9879
sähköposti:

Rekisterin nimi
Conlog Oy:n henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön yhteystietoja käytetään Conlog Oy:n laskutusta, asiakkaiden yhteydenpitoa, markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.

Rekisterin tietosisältö
Henkilökontaktin yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilökontaktin itse antamat tiedot, myyjien syöttämät myynti- ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Conlog Oy:n käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

Henkilötietojen käsittely
Conlog on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme kerää sivustolla vierailevista tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat

• ladatut sivut
• oletuskieli
• sivustolla vierailun ajankohta
• vierailun tunniste
• IP-osoite
• verkkoselain ja käyttöjärjestelmä
• laitteen tyyppi (tietokone, tabletti tai mobiililaite)

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Sosiaaliset laajennukset
Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Linkedin-yhteisöliitäntä.) Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Evästeet
Conlog.fi verkkosivustolla käytetään evästeitä.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi. Tiedostot eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja. Käytämme evästeitä, jotta sivusto toimisi ihanteellisesti sekä kerätäksemme tilastotietoja sivuston käytöstä. Näiden tietojen avulla kehitämme sivuston toimintoja, käyttökokemusta ja sisältöä.
Evästeitä on kahdentyyppisiä: pysyviä ja tilapäisiä (istunnonhallintaevästeet). Tilapäiset evästeet tallennetaan tietokoneelle väliaikaisesti ja poistetaan, kun selainistunto päättyy. Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneelle pitkäksi aikaa, joskus pysyvästikin. Pysyvien evästeiden avulla näemme, vierailetko sivustollamme uudelleen, ja voimme tallentaa asetuksesi ja suosimasi sivut. Istunnonhallintaevästeillä voidaan parantaa sivuston käytettävyyttä. Istunnonhallintaevästeet poistetaan, kun selainistunto päättyy. Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selainasetuksissa.

Muiden tahojen evästeet: Käyttämillämme tai sallimillamme muiden tahojen (Google Analytics) evästeillä seurataan sivuston verkkoliikennettä. Omien evästeidemme tapaan muiden tahojen evästeet eivät myöskään kerää henkilökohtaisia tietoja.

Seuranta
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.